TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP HỘI THẢO

Địa điểm

Trường Đại học Mở Hà Nội

Thời gian

Ngày 04/06/2019

MỤC TIÊU HỘI THẢO

Gắn kết giáo dục đại học với giáo dục người lớn, tạo cơ hội và điều kiện để người lao động đang làm việc trong các lĩnh vực có được kho tàng học liệu đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng công việc hàng và thỏa mãn việc phát triển cá nhân nhằm phục vụ sự phát triển bền vững của từng người và của xã hội.

Xây dựng mối quan hệ kết nối, chia sẻ, tương tác giữa cơ sở đào tạo đại học với cơ sở giáo dục thường xuyên dành cho người lớn, tạo ra các hình thức học tập tại hệ thống đào tạo, bồi dưỡng, tại nơi làm việc, tại nhà, phù hợp với điều kiện lao động sinh hoạt của từng người.

LỊCH LÀM VIỆC

Tiếp đón đại biểu và khách mời

07:30 – 08:00

Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08:00 - 08:05

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Trung ương hội khuyến học Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Thị Doan

 

Phát biểu chào mừng của Trường Đại học Mở Hà Nội

TS. Trương Tiến Tùng

 

Báo cáo tổng quan Hội thảo

GS.TS. Phạm Tất Dong

 

Các báo cáo viên báo cáo tham luận

08:05 – 10:15

Nghỉ giải lao

10:15 – 10:30

Chủ tọa và các đại biểu tham dự thảo luận tại hội trường

10:30 – 11:30

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Nguyễn Hữu Độ

 

Phát biểu bế mạc

GS.TS. Nguyễn Thị Doan

11:30 – 12:00

Chụp ảnh lưu niệm

12:00 - 12:15

TỔ CHỨC THAM DỰ

bgddt-logo

Đại diện Chính Phủ
Việt Nam

bgddt-logo

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT

hkhvn-logo

Đại diện hội khuyến học Việt Nam

university-logo-new

Đại diện các trường Đại học, Học viện, Trường Cao đẳng

bgddt-logo

Đại diện các Sở GD&ĐT các tỉnh thành phố

man-guest

Đại diện Hội khuyến học các tỉnh, thành phố

man-guest

Khách mời Bộ, Ban, Ngành

KỶ YẾU HỘI THẢO

VIDEO

LIÊN HỆ
Scroll